Có sẵn tối nay

Chọn Phòng Cho Kỳ Nghỉ Của Bạn

-
+
-
+
-
+

Jersey Accommodation & Activity Centre

Adventure activities, catering and budget accommodation
 

WE ARE NOW OPEN AND TAKING BOOKINGS FOR 2024

Please send your enquiries info@jerseyhostel.co.uk

 

Thank you!

Hình ảnh có nhãn Bedroom

Hostel Accommodation

JAAC welcomes sole travellers, families, groups of friends. There is a selection of single rooms, spacious bunk-bed rooms and family rooms. Our dormitories are a mix of 4, 6, 8 and 10 bedded rooms. The majority of our dormitories are non-en suite with communal washrooms close by.
 

Group Information

The diversity of our accommodation, safe rural location and large grass side playing field makes for a great group venue with our shared dormitories for schools, clubs, associations and specialist interest groups.
 
Hình ảnh có nhãn Neighbourhood
Hình ảnh có nhãn Natural landscape

Camping

 
Our traditional camping field overlooks the Royal Bay of Grouville providing beautiful sunsets during the summer months. Camping is available from May to the end of September and has an allocated modern shower block. Guests are required to bring their own tents and camping equipment.
 

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách